Praca z rodziną i dzieckiem była wiodącą tematyką wizyty studyjnej w województwie pomorskim, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wśród uczestników byli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z naszego województwa, którzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej w województwie pomorskim.

W dniu 23 października 2019 w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyło się spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów dla powiatu starogardzkiego Województwa Pomorskiego.

„Rodzina w Centrum” i Kujawsko-Pomorska Teleopieka - te dwie inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zostały zaprezentowane podczas odbywającego się w Brukseli w dniach 7-10 października 2019 r. XVII Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

54 miasta i regiony z Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych zostały uhonorowane tytułem „Europejski Region Ekonomii Społecznej 2019” (ESER 2019). Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ten tytuł jako jedyny region z Polski. Wydarzenie podsumowujące ESER 2019 odbyło się w Brukseli w dniach 10-11 października 2019 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W dniu 22 października 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się IV spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 24 października 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Vistula przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 22 października 2019 r., od godz. 10:00 w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Chojnickiej  19 w Sępólnie Krajeńskim.

W dniach 9-10 października 2019 w Poznaniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” została zainaugurowana Szkoła Animatora.

Odbyły się dwa z czterech warsztatów ze społecznego zlecanie zadań publicznych, przeznaczone dla kadry jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ich organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W dniach 17-18 października 2019 w siedzibie Partnera Wiodącego – ROPS w Toruniu odbyło się kolejne z serii spotkań zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji  w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.