CENTRUM MEDYCZNE SIR MED w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchamia dzienny dom opieki medycznej oraz pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta, które mają zapewnić opiekę dla osób niesamodzielnych.

W dniu 12 września 2019r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej  zorganizował szkolenie dot. dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Szkolenie odbyło  się w ramach projektu „FAB – Piecza zastępcza ponad granicami” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Prawa, równość  i obywatelstwo” (2014–2020). 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 12 września 2019 r., od godz. 10:00 w Hoteliku Oaza przy ul. Waryńskiego 11 w Radzyniu Chełmińskim.

Za nami kolejne dwa spotkania z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”. Tym razem odwiedziliśmy Solec Kujawski (3 września) oraz Chełmno (5 września).

Zapraszamy na spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Inowrocławiu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 10 września 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Vabank przy ul. Rynek 9 w Golubiu-Dobrzyniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na organizowaną konferencję metodyczną.

We wtorek 24 września 2019 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu odbędzie się 10. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 5 września 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Karczma Chełmińska przy ul. 22 Stycznia 1b w Chełmnie.

Zapraszamy na spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Radzyniu Chełmińskim.