Zapraszamy na spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu.

Do 27 września potrwa nabór uczestników do II edycji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 3 września 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Autos przy ul. Unii Europejskiej 2b w Solcu Kujawskim.

„Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” opracowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizowany jest we współpracy z samorządami lokalnymi od 2018 r. Skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej.

27 sierpnia br. w Brodnicy odbyło się spotkanie z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”.

Zapraszamy na spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się w Chełmnie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Solcu Kujawskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r., od godz. 10:00 w Hoteliku Centrum przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy.

I kamień milowy za Nami!

Pierwszy etap (tzw. I kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, który  realizowany jest wspólnie z 6 partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest już za nami. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.

Po spotkaniach w czterech największych miastach regionu, wykłady w ramach „Aktywnego i zdrowego seniora” dotarły do powiatów ziemskich. Tym razem gościliśmy w Aleksandrowie Kujawskim.