Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty [pdf, 231KB]