Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019”.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019”. Tegoroczny raport - analogicznie jak zeszłoroczny - zawiera analizę sytuacji społecznej, demograficznej oraz rynku pracy w naszym województwie. Struktura raportu  odnosi się do poszczególnych grup odbiorców, tj. klientów pomocy społecznej, dzieci
i młodzieży, osób bezrobotnych, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób starszych a także tematyki pieczy zastępczej. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze zwiększenia włączenia społecznego. 

Raport zaprezentowano Radnym Województwa na XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020 r.

 

Do pobrania: