Grafika: https://pixabay.com/pl/

Za nami pierwsze spotkanie online z cyklu „InfoSenior - webinaria” poświęcone tematyce orzecznictwa o niepełnosprawności. Miło nam poinformować, że można zgłaszać się już na kolejne webinaria.

Aby wziąć udział w spotkaniach niezbędna jest wcześniejsza rejestracja pod poniższymi linkami.

Podczas rejestracji wystarczy tylko wpisać imię oraz adres mailowy. Wszystkie osoby, które się zarejestrują otrzymują e-mail z przypomnieniem o webinarze oraz klawiszem do wejścia na wydarzenie.

 

Ważne – liczba miejsc jest ograniczona.

Drugi webinar odbędzie się 17 listopada br. w godz. 12:00 – 13:30 i poświęcony będzie zdrowiu seniora. Podczas spotkania omawiane i poruszane będą tematy związane m.in. ze zdrowiem, badaniami profilaktycznymi, bezpłatnymi programami zdrowotnymi, szczepieniami, czy kierowaniem do sanatoriów.

Link rejestracyjny: https://abcsenior.com/webinars/zdrowy-senior/

 

Trzeci webinar odbędzie się 25 listopada br. w godz. 12:00 – 13:30 i poświęcony będzie nowym technologiom. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z nowymi technologiami, krótkie i podstawowe szkolenia z obsługi komputera, smartfona i korzystania z internetu (np. zakładanie poczty internetowej, pobieranie aplikacji, zakładanie kont bankowych itp.)

Link rejestracyjny: https://abcsenior.com/webinars/cyfrowy-senior/

  

Czwarty i zarazem ostatni webinar odbędzie się 1 grudnia br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie prawom seniora. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. najbardziej aktualne tematy dot. aspektów prawnych, z którymi mogą spotkać się osoby starsze (np. porady konsumenckie, umowy zawarte podczas pokazów handlowych, renta dożywotnia, mieszkanie w zamian za opiekę itp.)

Link rejestracyjny:  https://abcsenior.com/webinars/prawa-seniora/

  

Serdecznie zapraszamy do udziału.

  

Webinaria organizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Grafika: https://pixabay.com/pl/