W dniu 15.10.2020 r. odbyło się trzecie (w formie stacjonarnej) i już ostatnie spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie  realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)".

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

W ramach projektu „Trampolina 2” odbędzie się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Statuetka

W dniach 16 - 18 września 2020 r. odbył się XI KONGRES KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. Jak co roku organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 Biorący udział w spotkaniu

W dniach 29-30.08, 19-20.08, 03-04.09.2020 odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Zespołów Kooperacyjnych powiatów: nakielskiego, tucholskiego oraz inowrocławskiego województwa Kujawsko - Pomorskiego, które realizowane były w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W dniu 01.10.2020 r. odbyło się II spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

Pierwsze umowy podpisane.

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.