Trwa weryfikacja formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Jeśli macie pomysły na innowacyjne rozwiązanie problemów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w zakresie szeroko pojętej dostępności, zapraszamy na INNOVATHON DLA DOSTĘPNOŚCI! w Gdańsku.

Trwa projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt skierowany jest do rodzin i dzieci  z rodzin zastępczych, z rodzinnych domów dziecka, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązanie problemów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w zakresie szeroko pojętej dostępności, zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu „Inkubator dostępności”.

Dnia 16.01.2020r w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Projektu Partnerskiego „Kooperacja efektywna i skuteczna” odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Uruchomiliśmy Fanpage Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej, który stanowić ma źródło informacji o seniorach, dla seniorów i ich opiekunów oraz być platformą do współpracy i nawiązywania kontaktów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje Targi Wystawiennicze dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) z naszego regionu. Tym razem w ramach Targów Turystycznych WYPOCZYNEK i Toruńskiego FESTIWALU SMAKÓW.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES  informuje o naborze uczestników projektu pn.: „KARIERA ZAWODOWA Z SUKCESEM”, w którym zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbywa się cykl spotkań przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – partnera wiodącego z osobami decyzyjnymi oraz pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Kcyni, Nakle, Gniewkowie, Kruszwicy i Tucholi.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizując w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt:

"STRATEGOR Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego nr POWR.02.05.00-00-0217/18"