Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (Liderem) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, w ramach realizacji projektu PO WER, ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

Vobacom Sp. z o.o. w partnerstwie z Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś realizuje projekt pn. „Sukces szyty na miarę kompetencji”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza  do udziału w Projekcie „Obierz kurs na branżę budowlaną”.

Wczoraj (tj. 24.09.20 r.) na zaproszenie Inowrocławskiej Rady Seniorów uczestniczyliśmy w spotkaniu jej przedstawicieli.

Zapraszamy do zapoznania się dwoma raportami dot. realizacji Strategii Polityki Społecznej do roku 2020.  Raport pn. Ocena realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 zawiera informacje nt. trafności, skuteczności oraz efektywności  wdrażanej interwencji zawartej w Strategii. Drugi raport pn. Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 zawiera wskaźniki monitorujące za lata 2013-2018 i obrazuje stopień realizacji obszarów strategicznych oraz celów szczegółowych zawartych w Strategii.

W dniu 17.09.2020 r. odbyło się I spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

Wrzesień to szczególny miesiąc dla osób związanych na co dzień z chorobą Alzheimera. To właśnie 21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera, a sam miesiąc ustanowiony został Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera.

"Wiedza - kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej" - taki był temat panelu dyskusyjnego, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podczas XXVII Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

W związku z przeprowadzoną oceną wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej  przedstawiamy listę rankingową wniosków,  które otrzymają grant.

 

Lista rankingowa [pdf, 284KB]

 


W ramach instrumentu zakupowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 w kilku podmiotach ekonomii społecznej zostały zakupione usługi animacyjne i edukacyjne.