Zmiana w treści ogłoszenia o naborze partnera krajowego wybieranego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż publikacja formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zaplanowana jest do 26 marca 2020 roku

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, partnerów, jak również osób odwiedzających,  Targi Turystyczne WYPOCZYNEK  i Toruński Festiwal Smaków zostały przesunięte na jesień.

W związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zostało odwołane WELCONOMY FORUM IN TORUŃ. Decyzja ta jest podyktowana ostatnimi wytycznymi Rządu RP, które jednoznacznie uniemożliwiają organizację konferencji w zaplanowanym czasie.

Podmioty ekonomii społecznej z Kujaw i Pomorza, działające w branży turystycznej, postawiły na bliższą współpracę i powołały sieć wojewódzką.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)".

Rzecznik Praw Pacjenta ustanowił 2020 rok ROKIEM SENIORA. W związku z tym zaplanował szereg inicjatyw. Działania skupią się przede wszystkim na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych.

W dniu 2 marca 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się V spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Pierwsze w tym roku spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej odbędzie się we wtorek 24 marca 2020 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Dział Współpracy i Szkoleń ROPS w Toruniu, tel. 56 657 14 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.