Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”.

Liderem projektu, który dotyczy wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, biernych zawodowo, uczących się mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a partnerem - Gmina Miasto Włocławek.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotnych i biernych zawodowo, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji na temat projektu – tutaj