W dniu 19 sierpnia 2021 r., w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, odbyło się spotkanie sieciujące Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został bowiem projekt ww. ustawy, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Prowadząca spotkanie Pani Joanna Danicka ze Stowarzyszenia Partnerstwa Społecznego CISTOR w Toruniu przedstawiła ekspertyzę dotyczącą sposobu uwzględnienia w projekcie ustawy propozycji zgłaszanych przez Konwent. Ponadto, w trakcie dyskusji, uczestnicy zgłaszali inne ewentualne uwagi do projektu.

Łącznie zgłoszono ponad 20 uwag, które zostaną przekazane drogą elektroniczną do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Galeria zdjęć: