Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Społeczne zamówienia publiczne – to temat BEZPŁATNYCH warsztatów dla kadry jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, na które zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął kolejną edycję wsparcia dla instytucji pomocy i integracji społecznej w walce z pandemią Covid-19, w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Jesteś uczniem szkoły średniej w naszym województwie? Wykaż się kreatywnością i nagraj film lub zrób prezentację o ekonomii społecznej na Pomorzu i Kujawach! Na najbardziej pomysłowych czekają atrakcyjne nagrody.

Gminy województwa kujawsko-pomorskiego – partnerzy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przygotowują się do rekrutacji lub już rekrutują uczestników. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2021 roku opublikowany został formularz Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

Kolejne podmioty ekonomii społecznej w naszym województwie otrzymały certyfikat „Zakup Prospołeczny”, przyznawany za wyróżniające się dobrą jakością produkty i usługi oraz za odpowiednie wykorzystanie potencjału społecznego.

Webinarium: „Stygmat bezdomności – zjawisko, skutki, przeciwdziałanie” dostępne będzie 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00  -> Facebook.com/ofrpb

W dniu 24 marca 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się VII spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.