Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Rekrutacja uczestników do projektu planowana jest od 19.09.2022 r. do 30.09.2022 r. 

 

Z usług teleopieki w ramach naszego Projektu mogą skorzystać:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

  

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (czyli kwoty 1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900 zł dla osoby gospodarującej z rodziną)
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

  

Uczestnik projektu korzystający z usługi teleopieki – „bransoletki życia” będzie ponosił częściowy koszt świadczenia niniejszej usługi w wysokości 35 zł miesięcznie.  

Z odpłatności zwolnione będą osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (czyli kwoty 1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900 zł dla osoby gospodarującej z rodziną).

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

 • bezpośrednio w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93, pok. nr 206 i 204, w dni powszednie, w godz. 8:00-14:00
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

 • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania na stronie  www.rops.torun.pl lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 56 657 14 70 wew. 1415 i 1411 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pliki do pobrania: