Wśród pakietu usług oferowanych rodzinom w projekcie Rodzina w Centrum, poza poradnictwem specjalistycznym zaplanowaliśmy bogata ofertę dla dzieci i młodzieży. Są to różnego rodzaju warsztaty: socjoterapeutyczne, dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą np. warsztaty „moje emocje”, zajęcia profilaktyczne czy zajęcia animacyjne. Jedną z ciekawszych propozycji kierowanych do najmłodszych uczestników projektu zaproponował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, oferując dzieciakom uczęszczającym do świetlic dodatkowe zajęcia.

Dzięki realizacji projektu pt. „Rodzina w Centrum 3” cztery placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku mają możliwość rozszerzenia swojej oferty o :

  • zajęcia wyrównujące braki szkolne z matematyki,
  • zajęcia pt. „Mały odkrywca” zwiększające wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych
      matematyka, chemia, fizyka,
  • zajęć socjoterapeutycznych,
  • zajęć podnoszących kompetencje społeczne i warsztatów twórczego myślenia.

Zajęcia, które odbywają się w ramach projektu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wychowanków świetlic, bowiem pomysł na ich realizację powstał z myślą o konkretnych potrzebach dzieci, zdiagnozowanych przez kadrę zatrudnioną w świetlicach. Wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą osób prowadzących zajęcia pozwoliło stworzyć przyjazną atmosferę, zdobyć zaufanie wychowanków oraz zainteresować przekazywaną wiedzą, co sprawia, że zawsze są wyczekiwanymi gośćmi świetlic.

Realizacja projektu wzbogaciła podstawową działalność świetlic, które są dla dzieci
 i młodzieży miejscem spotkań z przyjaciółmi, odpoczynku, zabawy ale również rozwoju. Wychowawcy placówek, będący w stałym kontakcie z rodzicami dzieci biorących udział w projekcie otrzymują wiele pozytywnych opinii dotyczących zajęć. Efekty te najlepiej weryfikują wyniki w nauce, oraz większa pewność i radość z kontaktów społecznych dzieci.

MOPR Włocławek – Zajęcia w placówkach wsparcia dziennego „Zorza i „Zefir”