Od kilku dni w Urzędzie Marszałkowskim czynna jest wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. To działalność, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na cele społeczne lub na rzecz wspólnoty. Podmiotami ekonomii społecznej (PES) są m.in.: przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, podmioty działające w sferze pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje) czy podmioty sfery gospodarczej (spółdzielnie społeczne lub spółki non profit).

Jednym z dorocznych wydarzeń, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jest Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej. Podczas dwóch edycji tego Forum zorganizowano konkursy na „Najlepszy produkt PES”. Swoje produkty prezentowały podmioty z naszego regionu, a ten najlepszy był wybierany w drodze głosowania publiczności. Na wystawie w Urzędzie Marszałkowskim prezentowane są produkty, które były zgłoszone do konkursów na „Najlepszy produkt PES”, organizowanych przy okazji Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w latach 2019 i 2022.

  • Choinka świąteczna - Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem
  • Wyroby z drewna i wyroby ceramiczne - Fundacja Emaus z Torunia
  • Zestawy prezentowe - Wioska Mydlarska sp. z o.o. z Fiałek k. Górzna
  • Wyroby producentów sieci „Kropka” - Franczyza Społeczna „Kropka”
  • Plecak z banerów oraz zestaw samochodowy do podróży z psem - Fundacja Studio M6 z Torunia
  • Bibeloty szklane - Fundacja Wolna Wisła z Torunia
  • Lustra w drewnie - Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” z Torunia
  • Czapki i kominy - Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Sławkowa
  • Zestawy prezentowe - Krainy Skrwy - Manufaktury Zdrowia z Raka k. Skrwilna
  • Zestawy prezentowe - Zakłada Aktywności Zawodowej z Białych Błot

Warto też dodać, że zdecydowana większość wystawców posiada certyfikat „Zakup Prospołeczny”. Certyfikat ten z jednej strony daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a więc dokonywania ważnych społecznych działań, a z drugiej strony certyfikowane podmioty muszą dbać o jakość i konkurencyjność świadczonych usługi i wytwarzanych produktów.

Ekspozycję można obejrzeć na drugim piętrze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy tej instytucji.

 

Galeria zdjęć: