W listopadzie br, skończyliśmy  zaplanowane na 2022rok, szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne  dla rodzin zastępczych z województwa kujawsko – pomorskiego, które miały możliwość uczestniczenia w formach dokształcających i pozwalających na poszerzenie wiedzy, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna rekrutację do udziału w Targach Wystawienniczych „Boże Narodzenie 2022”.

Szanowni Państwo

Informujemy o zakończeniu rejestracji elektronicznej na konferencję „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla polityki społecznej” w związku z wyczerpaniem limitu miejsc.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dalszym ciągu obejmuje pomocą obywateli z niespełnosprawnościami z Ukrainy. Oprócz całodobowej opieki zespołu specjalistów, podopieczni przebywający w Punkcie opieki mają zapewnione zajęcia aktywizujące.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn.

Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wśród pakietu usług oferowanych rodzinom w projekcie Rodzina w Centrum, poza poradnictwem specjalistycznym zaplanowaliśmy bogata ofertę dla dzieci i młodzieży. Są to różnego rodzaju warsztaty: socjoterapeutyczne, dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą np. warsztaty „moje emocje”, zajęcia profilaktyczne czy zajęcia animacyjne. Jedną z ciekawszych propozycji kierowanych do najmłodszych uczestników projektu zaproponował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, oferując dzieciakom uczęszczającym do świetlic dodatkowe zajęcia.

Opieka wytchnieniowa i wsparcie asystentów osobistych – nabór wniosków na rok 2023.

Tegoroczne Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej przeszło już do historii. Warto jednak sobie przypomnieć, co się działo w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, podsumowującego tegoroczne wydarzenie.

PFRON zaprasza na szkolenia z zastosowania platformy iPFRON+.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, którzy współpracują z PFRONem i realizują programy wsparcia PFRON. Celem szkoleń jest nauczenie korzystania z systemu iPFRON+.