Po feriach Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny tydzień atrakcyjnych zajęć.

Kończy się kolejna dostawa środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Toruńska Fundacja M6 realizuje projekt "Porozmawiajmy o najmie społecznym". Jest to działanie interwencyjne w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, finansowane z Funduszy EOG.

Trwa nabór do edycji programu „Opieka 75+” na rok 2022.

„Opieka 75+” to program, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w trzeciej edycji projektu pn. „Rodzina w Centrum” podjął współpracę z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu która zaowocowała cyklem spotkań szkoleniowych stanowiących odpowiedź na ogromną potrzebę rodziców dzieci obarczonych FASD czyli płodowym zespołem alkoholowym do poszerzania kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z FASD oraz do  przygotowania rodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy oddajemy w Państwa ręce już ósme wydanie Informatora dla Seniora. Publikację o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej.