To już kolejny rok, w którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz
z partnerami realizuje projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3.” Poza szeroką ofertą usług specjalistycznych kierowanych do rodzin, dzieciom i młodzieży zapewniamy działania profilaktyczne, których celem jest rozwój umiejętności zarządzania wolnym czasem i rozwijania zainteresowań.

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży są przykładem jak  kształtować dzieci do efektywnego spędzania czasu wolnego i co warto robić, aby czas wolny spędzać mądrze a jednocześnie przyjemnie.

Proces deinstytucjonalizacji stanowi wyzwanie dla wszystkich instytucji działających w obszarze polityki, pomocy i integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji gminnych i powiatowych oferując wsparcie coachingowe, doradcze i informacyjne.

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii, które odbyło się we wtorek 11 października, nie zabrakło ciekawych wystąpień, prelekcji i paneli tematycznych, wręczono także wiele wyróżnień i nagród. Przedstawiciele środowiska ekonomii społecznej spotkali się w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, zrealizował inwestycję dzięki, której powstała Pracownia Badań Endoskopowych składająca się z dwóch  gabinetów badań wyposażonych w nowe aparaty endoskopowe czyli videogastroskop, videokolonoskop wraz z kolumnami endoskopowymi, diatermią chirurgiczną oraz szafami endoskopowymi do przechowywania endoskopów, a także z myjnią endoskopową dwustanowiskową.

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” to największe w Polsce interdyscyplinarne wydarzenie w obszarze najnowszych ustaleń naukowych czy rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym. Wydarzenie organizowane jest corocznie (od 2004 roku) przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Od roku 2019 roku współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które wspierają ich rozwój osobisty i społeczny. Systematycznie realizowane jest także szerokie wsparcie społeczne i zawodowe – poprzez wizyty zawodoznawcze oraz działania na rzecz społeczności lokalnych.

Od marca b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje wsparciem liczącą obecnie 57 osób grupę z niepełnosprawnościami, w wieku 7- 34 lata, którzy zostali ewakuowani wraz ze swoimi opiekunami z internatu i domu dziecka w Międzybożu (obwód chmielnicki) na Ukrainie.

W dniu 30 września 2022 r. rozpoczęła się kolejna dystrybucja testów kasetkowych oraz środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W sobotę 1.10.2022 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum w Barcinie odbyło się integracyjne spotkanie uczestników MC z Barcina, Inowrocławia i Bydgoszczy w ramach projektu Trampolina 3. Uczestnicy przybyli na zaproszenie MC w Barcinie, które było organizatorem pierwszej odsłony Wędkarskich Zawodów Spławikowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.