W dniach 12-13 maja br, niezawodowe rodziny zastępcze z województwa kujawsko - pomorskiego będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu dokształcającym  umożliwiającym  im pozostanie rodziną zastępczą  zawodową. Szkolenie to jest  szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane jest  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Wojna odciska piętno na psychice każdego, kto się z nią zetknął. Tragiczne wydarzenia na długo stają się częścią życia nie tylko żołnierzy, ale także uciekających cywilów, wśród których są także dzieci. Aby pomóc w zmaganiach z traumą wojenną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podejmuje działania ułatwiające obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym województwie  zarówno dorosłym, jak i najmłodszym, dostęp do pomocy psychologicznej.

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego  zaprasza na otwarte seminarium online pt. „Dzieci-uchodźcy z Ukrainy. Jaka polityka publiczna wobec dzieci bez opieki w sytuacji kryzysu humanitarnego?”.

Jesteś osobą kreatywną i interesuje Cię fotografia? Weź udział w tegorocznej edycji konkursu wiedzy o ekonomii społecznej! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Rodziny naturalne oraz zastępcze mogą skorzystać z szerokiego wachlarza poradnictwa specjalistycznego, które jest realizowane we wszystkich powiatach naszego województwa. Do wyboru mają m.in. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz  logopedyczne, w zależności od potrzeb danej rodziny.

Skuteczną formą wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, cieszącą się dużym zainteresowaniem jest terapia rodzinna, która realizowana jest w formie  grupowej lub indywidualnej. W najbliższym czasie w ramach projektu partnerskiego RWC 3 z terapii mogą skorzystać rodziny z powiatu brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego oraz m. Bydgoszczy.

Uczestnicy projektu aktywnie spędzają okres przedświąteczny w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.