W piątek 8 kwietnia w dwóch galeriach handlowych naszego regionu rozpoczynają się Targi Wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej.

Jedną z form wsparcia skierowaną dla rodziców oferowanych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” są warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie . Warsztaty są realizowane we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i  dzięki temu rodziny mają równy dostęp do bogatego wachlarza usług wsparcia, realizowanego w 23   Centrach Wspierania Rodziny.
 W  najbliższym czasie warsztaty dla rodziców  odbędą się w powiecie aleksandrowskim, mogileńskim, tucholskim, wąbrzeskim i w Toruniu.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy współpracy z Laboratorium im. Jana Pawła II i Wydziałem Teologicznym Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu, realizuje projekt „Kuźnia Liderów Regionu”.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku realizuje projekt „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”.

Powstało kolejne mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków w Podobowicach, w powiecie żnińskim, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”. W poprzednich edycjach projektu RWC mieszkania treningowe powstały w Więcborku i Aleksandrowie Kujawskim.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” kieruje swój szeroki wachlarz wsparcia  do rodzin i dzieci z rodzin zastępczych i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi . Beneficjenci projektu korzystają m.in. z różnego rodzaju poradnictwa specjalistycznego, mediacji, superwizji rodzin zastępczych, zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym m.in. logopedy.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Fundacja Ekspert Kujawy z Inowrocławia organizuje Dzień Porad Obywatelskich dla uchodźców z Ukrainy.

Istniejący od pięciu lat portal ekonomii społecznej przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację. Jest nowy layout, pojawiły się nowe zakładki – wszystko po to, aby był jeszcze bardziej przyjazny Czytelnikom i dostarczał więcej potrzebnych funkcjonalności i informacji.

W projekcie Trampolina 3 organizowane są prace wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych. W zależności od potrzeb i specyfiki okolicy, młodzież angażuje się w różne zajęcia, które uczą ją współdziałania w grupie, na rzecz innych.