Od kilku dni w Urzędzie Marszałkowskim czynna jest wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obejmując pomocą osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, nie zapomina o świętowaniu ważnych wydarzeń. W związku z tym mieszkańcy Punktu opieki chętnie wzięli udział m.in. w imprezie andrzejkowej oraz spotkaniu mikołajkowym.

Zarządzanie organizacją, administracja i księgowość oraz zarządzanie projektami i marketing – to najważniejsze moduły programu „Szkolimy NGO”, który będzie realizowany od połowy stycznia przyszłego roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował w dniach 22 – 23 listopada 2022 r.  w Toruniu, konferencję pn.„Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, która odbyła się w ramach VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.

W listopadzie br, skończyliśmy  zaplanowane na 2022rok, szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne  dla rodzin zastępczych z województwa kujawsko – pomorskiego, które miały możliwość uczestniczenia w formach dokształcających i pozwalających na poszerzenie wiedzy, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna rekrutację do udziału w Targach Wystawienniczych „Boże Narodzenie 2022”.

Szanowni Państwo

Informujemy o zakończeniu rejestracji elektronicznej na konferencję „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla polityki społecznej” w związku z wyczerpaniem limitu miejsc.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dalszym ciągu obejmuje pomocą obywateli z niespełnosprawnościami z Ukrainy. Oprócz całodobowej opieki zespołu specjalistów, podopieczni przebywający w Punkcie opieki mają zapewnione zajęcia aktywizujące.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn.

Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ