W kontekście zmian demograficznych i społecznych, pomoc społeczna staje w obliczu nowych problemów i potrzeb odbiorców wsparcia. Dziś pomoc społeczna to nie tylko działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem w tradycyjnym rozumieniu, ale także rozwój usług środowiskowych będących odpowiedzią na potrzeby i pełniących rolę profilaktyki wobec zagrożeń współczesnych społeczeństw.

Ruszyła kampania społeczna dot. problematyki osób zagrożonych bezdomnością oraz pozostających w kryzysie bezdomności – BEZDOMNOŚĆ - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - w ramach projektu informacyjnego „Akcja Zima 2021/2022”

Międzynarodowe Forum Ekonomii w tym roku odbywało się w wersji on-line. To były cztery dni wypełnione ciekawymi tematami z interesującymi ekspertami, praktykami, teoretykami i interesariuszami z obszaru ekonomii społecznej.

Już dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędzie się formule online.

Podczas tegorocznego Forum panele odbędą się w dniach: 19, 20, 26 i 27 października. Udział w nich będzie możliwy poprzez stronę internetową www.conectio.pl/wydarzeniaonline/rops, bez konieczności logowania się i wcześniejszej rejestracji.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie prowadzi rekrutacje do projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV).

Zapraszamy na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędzie się formule online, w dniach 19, 20, 26 i 27 października. To już 11 edycja naszego Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Ogłoszona została IV tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

W dniu 6 października 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się ósme spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Uczestnicy projektu „Trampolina 3”, łącznie z dziewięciu Młodzieżowych Centrów:
z Grudziądza, Włocławka, Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Torunia oraz Rypina, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych wzięli udział we współzawodnictwie paintballowym. 

W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację wyjazdów resocjalizacyjnych dla podopiecznych pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami, w ciągu dwóch trzydniowych wyjazdów, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia.