Ogłoszona została IV tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

W dniu 6 października 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się ósme spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Uczestnicy projektu „Trampolina 3”, łącznie z dziewięciu Młodzieżowych Centrów:
z Grudziądza, Włocławka, Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Torunia oraz Rypina, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych wzięli udział we współzawodnictwie paintballowym. 

W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację wyjazdów resocjalizacyjnych dla podopiecznych pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami, w ciągu dwóch trzydniowych wyjazdów, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przedstawia opracowanie przygotowane przez pracowników Działu Analiz i Programowania  prezentujące zarys Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął realizację 3 edycji projektu Rodzina w Centrum. Po trudnym okresie izolacji domowej, zapraszamy do aktywnego udziału w kursach i szkoleniach warsztatowych realizowanych w ramach projektu RWC 3 rodziny zastępcze  z naszego województwa.

W ramach projektu RODZINA W CENTRUM 3, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaczyna realizacje szkoleń dla kandydatów którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi. Od piątku tj. 24 września 2021r. pierwsi kandydaci już się szkolą.

Zbliża się 11. edycja Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Forum, po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID-19, przyjmie w tym roku formułę on-line i odbędzie się w dniach 19, 20, 26 oraz 27 października 2021 roku.

Zakończyła się dwudniowa  konferencja „Nowe oblicza systemu usług społecznych”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz regionalne ośrodki polityki społecznej z kraju. Podczas konferencji poruszyliśmy temat usług społecznych jako bazy dla tworzących się centrów usług społecznych oraz obszar deinstytucjonalizacji .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenia na konferencję pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” w ramach VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej, odbywającą się w dniach 20-21 września 2021 r. zostały zakwalifikowane.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!