Miło nam poinformować, że Nasz Ośrodek rusza z kolejnym cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowanych jest 6 spotkań online w tematyce nowych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, gadżetów dla osób starszych oraz treningów pamięci. Nie zabraknie również treści związanych z aktualną sytuacją pandemiczną, a dokładnie przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19.

W dniach 20-21 września 2021 r. w hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się konferencja pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” realizowana w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Konferencja poświęcona będzie nowej formule świadczenia usług społecznych w kontekście tworzenia CUS oraz wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W sierpniu ruszyła I edycja projektu „Trampolina 3”.

W świetle obecnie panującej sytuacji epidemicznej wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu adaptację i przygotowanie pomieszczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na przyjmowanie znacznej ilości osób, które wymagają pilnej i intensywnej hospitalizacji, w tym izolacji oraz zachowania wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm.

Miło nam poinformować, że już niebawem ruszymy z kolejnym cyklem webinariów dedykowanych osobom starszym.

W dniu 19 sierpnia 2021 r., w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, odbyło się spotkanie sieciujące Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Do 13 sierpnia potrwa nabór uczestników do I edycji projektu pn. „Trampolina 3”.

Po zrealizowanych we wcześniejszym okresie kursów podnoszących kompetencje dla otoczenia uczestników z MOW/MOS w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, tj.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom I oraz II, Dialogu motywującym czy Reżyserii Dźwięku poziom I oraz II, niedawno zakończyliśmy kursy dla kolejnej grupy wychowawców i nauczycieli. Jedenaścioro uczestników otrzymało dyplomy ukończenia kursu Produkcja audio-wideo, natomiast siedmioro kursu Dialog motywujący.

Przewodniczącą Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) II kadencji została wybrana Pani Krystyna Żejmo-Wysoka. Posiedzenie Komitetu odbyło się 8 lipca 2021 r. w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Nad Jeziorem” w Chełmnie, prowadzonym przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

 

Zakończyliśmy kursy zawodowe realizowane w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Wszystkich 25 uczestników projektu - podopiecznych z MOS w Szerzawach, MOW w Kruszwicy, MOW w Bielicach, MOW w Strzelnie oraz MOW we Włocławku uzyskało certyfikaty kwalifikacji zawodowych.