Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przyjął uchwałę nr 12/607/24 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.08.25-IZ.00-0003/23 pn. „Rodzina w centrum Etap I”.

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. „Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane w województwie kujawsko-pomorskim - zasady funkcjonowania i organizowania wsparcia”, który stanowi prezentację wyników badania przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku wśród podmiotów prowadzących tego typu mieszkania w naszym regionie.

W dniach 12-13 marca 2024 r. odbyło się Sympozjum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowane przez Zarząd Konwentu ww. Dyrektorów we współpracy z ROPS w Toruniu i TZMO.

Grafika: https://pixabay.com/

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) formularz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I” . To już czwarta edycja projektu.

Ogólnopolska kampania poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych pt. "Już Jesteś?" to projekt  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”.

 

 

 

23 lutego obchodzony jest światowy dzień walki z depresją. Depresja należy do grupy zaburzeń afektywnych (nastroju), w których występuje m.in.:

Przez niemal rok na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Uczelnia Korczaka  we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS, opracowywała: „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski".

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza dla gmin konkursu „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) a wnioski o dofinansowanie można składać do 5 kwietnia 2024 r.