Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o dokonaniu wyboru Partnera krajowego w ramach otwartego naboru na w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, w zakresie Działania 1. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym dla 1400 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2024 - 31.12.2026 r.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających w Toruniu (z wyłączeniem Chełmińskiego Przedmieścia, Na Skarpie oraz Kaszczorka) do wzięcia udziału w projekcie „HejTy – reaguj!” – Profilaktyka radzenia sobie z „hejtem” wśród młodzieży”.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Otwarto wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami. Wypożyczenie będzie bezpłatne, a w dopasowaniu odpowiedniego sprzętu pomogą specjaliści.

7 września br. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu uczestniczyli w VI edycji Kapeluszowego Marszu Seniorów w Kamieniu Krajeńskim.

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Rodzina w Centrum  na lata 2024-2026.

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom w województwie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu kontynuuje aktywne działania na rzecz rodzin i dzieci w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dokonał wyboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu Trampolina 4 – etap I.

Od 2 października 2023 r. Stowarzyszenie im. Sue Ryder planuje otworzyć w Bydgoszczy miejsce, w którym świadczone będzie wsparcie osobom cierpiącym na choroby otępienne. 15 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi oraz terapeutycznymi, nakierowanymi na deficyty wynikające z takich chorób, jak choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, a także otępienie naczyniopochodne.

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dnia 21 1ipca br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, odbył się koncert zespołu Half Light.