Od marca b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje wsparciem liczącą obecnie 57 osób grupę z niepełnosprawnościami, w wieku 7- 34 lata, którzy zostali ewakuowani wraz ze swoimi opiekunami z internatu i domu dziecka w Międzybożu (obwód chmielnicki) na Ukrainie.

W dniu 30 września 2022 r. rozpoczęła się kolejna dystrybucja testów kasetkowych oraz środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W sobotę 1.10.2022 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum w Barcinie odbyło się integracyjne spotkanie uczestników MC z Barcina, Inowrocławia i Bydgoszczy w ramach projektu Trampolina 3. Uczestnicy przybyli na zaproszenie MC w Barcinie, które było organizatorem pierwszej odsłony Wędkarskich Zawodów Spławikowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Już 4 października br. rusza cykl 5 spotkań edukacyjno-świadomościowych mających na celu  podniesienie efektywności procesu usamodzielniania wychowanków oraz promowanie wartości rodzicielstwa zastępczego realizowane w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Zapraszamy na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej - to już 12. edycja Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbędzie się 11 października br. w Centrum Kulturalno-Kongresowym w Toruniu, początek o godz. 9.30.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych gmin i powiatów regionu (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w spotkaniu ogólnoinformacyjnym dotyczącym procesu deinstytucjonalizacji.

1 października 2022 roku w Barcinie zorganizowane zostaną I Wędkarskie Zawody Spławikowe w ramach projektu Trampolina 3. Będzie to pierwsza odsłona wędkarskich zmagań uczestników projektu, zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum w Barcinie.

W toruńskiej Kawiarni Społecznej PERS odbyło się I otwarte spotkanie sieciujące NGOs z Kujaw i Pomorza.

Od 1994 roku w dniu 21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

Głównym celem obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych. Każdego roku we wrześniu ludzie na całym świecie jednoczą się, aby podnosić świadomość i wiedzę społeczeństwa oraz przeciwdziałać stygmatyzacji osób żyjących  z otępieniem (demencją). Temat tegorocznych odchodów to: „Poznaj demencję, poznaj alzheimera”.