Dotarliśmy na półmetek realizacji projektu pn. „Trampolina 3”. Jak zawsze na koniec edycji, klamrą spinającą różnorodność wsparcia dla naszych uczestników projektu były kursy zawodowe.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

W dniach 5-7 września br.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej gościł uczestników  wizyty studyjnej z województwa podkarpackiego, która dotyczyła wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w naszym województwie.

Dnia 6 września 2022 roku, podczas spotkania w toruńskiej kawiarni PERS, prowadzonej przez Fundację Studio M6, Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” rozpatrywała wnioski o nadanie tego wyróżnienia.

Młodzież uczęszczająca do Młodzieżowych Centrum rozpoczyna działania integracyjne jako element zajęć profilaktyczno-wychowawczych.  

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Dnia 29 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o ekonomii społecznej, która wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Chcesz rozwijać swoją organizację, zdobyć nową wiedzę i wnieść do niej know how? Zgłoś się do programu „Szkolimy NGO”, realizowanego przez toruńską Fundację Studio M6, a kierowanego do organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Informujemy już dziś, że 12. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbędzie się 11 października br. Przedstawiamy najważniejsze szczegóły tego wydarzenia.

Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie realizują projekty dotyczące aktywizacji młodych osób. Oto informacje z Rypina i Mogilna.