W siedzibie naszego ośrodka 29.06.23 r. odbyło się spotkanie prezentujące najważniejsze
wyniki i rekomendacje z badania pn. Zasady organizowania i funkcjonowania dziennych domów pomocy/pobytu dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim.

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Zasady organizowania i funkcjonowania dziennych domów pomocy/pobytu dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim, który jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego pod koniec 2022 roku wśród dziennych domów pomocy/ pobytu w naszym województwie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wydłużył termin składania „Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS” do 3 lipca 2023 roku (poniedziałek).

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym naboru numer FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach działania: 8.24. Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Stowarzyszenie Nasza Ostoja z Ciechocinka przy współudziale Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej zorganizowało konferencję przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

22 czerwca br. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odwiedzili Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dokonał wyboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu Wykluczenie – nie ma MOWy!2 – etap I.

Czerwiec dla podopiecznych Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy obfituje w różne wydarzenia sportowe. Grupa mężczyzn z Ukrainy miała okazję wziąć udział w XII Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.

ROPS w Toruniu kontynuuje w ramach projektu Rodzina w Centrum 3 organizację szkoleń i kursu dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego, których celem jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

Wczoraj odbyła się konferencja ”Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, której towarzyszyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego.