Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w trzech konkursach z obszaru ekonomii społecznej. Trwa nabór wniosków do każdego z nich.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom. W tym roku dyskusja będzie dotyczyć możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie honorowych tytułów i wyróżnień w zakresie współpracy  kujawsko-pomorskich samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej.

Animatorki projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły wizytę studyjną mającą na celu prezentację dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej.

https://pl.freepik.com/

Trwa nabór wniosków do programu Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowana kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie. Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVI edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’.

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”.

Rozwój usług społecznych stał się faktem. Stanowi aktualnie jeden z ważniejszych kierunków polityki społecznej państwa. Wpływają na to nie tylko procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, a także zmiany w rodzinach, nowe ryzyka dotykające społeczności, pandemia i inne zjawiska.

Zakończyła się pierwsza edycja szkoleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, kierowanych do przedstawicieli gmin zainteresowanych utworzeniem Centrum Usług Społecznych z terenu Makroregionu II.