Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Wojna odciska piętno na psychice każdego, kto się z nią zetknął. Tragiczne wydarzenia na długo stają się częścią życia nie tylko żołnierzy, ale także uciekających cywilów, wśród których są także dzieci. Aby pomóc w zmaganiach z traumą wojenną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podejmuje działania ułatwiające obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym województwie  zarówno dorosłym, jak i najmłodszym, dostęp do pomocy psychologicznej.

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego  zaprasza na otwarte seminarium online pt. „Dzieci-uchodźcy z Ukrainy. Jaka polityka publiczna wobec dzieci bez opieki w sytuacji kryzysu humanitarnego?”.

Jesteś osobą kreatywną i interesuje Cię fotografia? Weź udział w tegorocznej edycji konkursu wiedzy o ekonomii społecznej! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Rodziny naturalne oraz zastępcze mogą skorzystać z szerokiego wachlarza poradnictwa specjalistycznego, które jest realizowane we wszystkich powiatach naszego województwa. Do wyboru mają m.in. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz  logopedyczne, w zależności od potrzeb danej rodziny.

Skuteczną formą wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, cieszącą się dużym zainteresowaniem jest terapia rodzinna, która realizowana jest w formie  grupowej lub indywidualnej. W najbliższym czasie w ramach projektu partnerskiego RWC 3 z terapii mogą skorzystać rodziny z powiatu brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego oraz m. Bydgoszczy.

Uczestnicy projektu aktywnie spędzają okres przedświąteczny w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

W piątek 8 kwietnia w dwóch galeriach handlowych naszego regionu rozpoczynają się Targi Wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej.

Jedną z form wsparcia skierowaną dla rodziców oferowanych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” są warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie . Warsztaty są realizowane we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i  dzięki temu rodziny mają równy dostęp do bogatego wachlarza usług wsparcia, realizowanego w 23   Centrach Wspierania Rodziny.
 W  najbliższym czasie warsztaty dla rodziców  odbędą się w powiecie aleksandrowskim, mogileńskim, tucholskim, wąbrzeskim i w Toruniu.