Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu chciałby serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji metodycznej zrealizowanej w dniach 25-26 maja 2022 r.

Wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Dziecka, z radością chcielibyśmy poinformować o organizowanym przez nas Dniu Sportu, który odbędzie się 10.06.2022 r. o godzinie 10:00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu przy ul. gen. J. Bema 23/29. Wszystkich uczestników projektu pn.: „Trampolina 3” serdecznie zapraszamy!

Pogłębioną analizę wyzwań jakie niesie ze sobą uchodźstwo, w kontekście ekonomii społecznej przeprowadził Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński w swoim wystąpieniu, podczas panelu zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXIX Welconomy Forum in Toruń.

Łącznie 40 osób z Młodzieżowych Centrów, pod czujnym okiem opiekunów, brało udział w warsztatach o charakterze resocjalizacyjno-terapeutyczno-edukacyjnym. Wyjazd spełnił oczekiwania nie tylko uczestników, ale i nasze. Sygnały jakie otrzymaliśmy od dzieci i młodzieży są bardzo pozytywne.

,,Rodzic na zastępstwo, miłość na zawsze” – pod takim hasłem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował 30 maja  w Filmarze konferencję podsumowującą Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, której towarzyszyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego .


Fundacja Gospodarcza Pro Europa prowadzi nabór uzupełniający na nową edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Termin rozpoczęcia: 29.05.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2019 roku realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 Plus”.

30 maja już po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto poświęcone osobom, które tworzą nowe rodziny i domy dla dzieci. Dzięki rodzinom zastępczym dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 18 i 25 maja br. organizuje dwa seminaria pt „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W KONTEKŚCIE SPEC USTAWY I INNYCH USTAW  skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .