Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu dzisiejszym ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 20 marca 2023 r. do godziny 14.00 potrwa nabór uczestników do nowopowstających Młodzieżowych Centrów w Radziejowie oraz Lipnie w ramach projektu pn. „Trampolina 3”.

Szukasz atrakcyjnego miejsca na wycieczkę szkolną lub przedszkolną w naszym województwie? Może spływ kajakiem lub łodzią flisacką? Może wizyta we wiosce tematycznej? Może udział w ciekawych warsztatach? Skorzystaj z oferty podmiotów ekonomii społecznej.

Do 3 marca 2023 r. do godziny 12.00 potrwa nabór uczestników w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w ramach projektu pn. „Trampolina 3”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą pracy z nieletnim i jego otoczeniem.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy współpracy z Laboratorium im. Jana Pawła II i Wydziałem Teologicznym Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu, kontynuuje realizację projektu „Kuźnia Liderów Regionu”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, w dalszym ciągu obejmuje opieką osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych w marcu 2022 roku zostały przewiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zapewnić odpowiednią pomoc tej szczególnej grupie mieszkańców, ROPS zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat" zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń online dla opiekunów domowych, na których zostaną przekazane liczne wskazówki, praktyczna wiedza oraz doświadczenie ekspertów w zakresie opieki nad  osobami niesamodzielnymi w domu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o możliwości nabycia środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Trwa nabór na bezpłatne studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych.