Po uroczystym otwarciu zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży, prowadzonego przez Brodnickie Centrum Caritas im. BPA Jana Chrapka Diecezji Toruńskiej odbyła się konferencja pn. „Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu – nowe wyzwania usług społecznych”.

W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Zapraszamy do obejrzenia relacji „w pigułce” o Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które po raz pierwszy przeprowadzone zostało w formie hybrydowej.

 

W projekcie realizowane są zadania w II Modułach:

  • I Moduł: Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców
  • II Moduł: Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.

 

 Rodziny zastępcze z naszego województwa miały możliwość uczestniczenia w br.  w   szkoleniach i kursach specjalistycznych realizowanych  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”. Szkolenia były szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

W ramach projektu „Trampolina 3”, młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczy w zajęciach dziennikarsko-fotograficznych i żywieniowych.

Okres realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” został wydłużony do 31.08.2022 r.

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

22 listopada 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów, wyróżnień oraz certyfikatów w obszarze ekonomii społecznej

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.