Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023. Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych.