Do góry

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek
Rozmiar pliku:
108.13 kB
Data:
25 maj 2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download