Do góry

Załącznik nr 1 do umowy - Wzór sprawozdania częściowego

Załącznik nr 1 do umowy - Wzór sprawozdania częściowego
Rozmiar pliku:
845.42 kB
Data:
25 maj 2020

Sprawozdanie częściowe w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download