Do góry

Załącznik nr 2 do umowy - Wzór sprawozdania końcowego

Załącznik nr 2 do umowy - Wzór sprawozdania końcowego
Rozmiar pliku:
80.38 kB
Data:
25 maj 2020

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download