Tytuł projektu: Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 15 podmiotami leczniczymi:

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Nowy Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
 • Szpital Powiatowy w Chełmży Spółka z o.o.
 • Szpital Tucholski Spółka z o.o.
 • Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Okres realizacji projektu:

luty 2020 r. – grudzień 2023r.

Całkowita wartość projektu:

  77 692 387,67

Kwota dofinansowania EFRR:

  69 724 786,14 zł    

               

Cel projektu:

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Grupa docelowa projektu:

pacjenci oraz personel podmiotów leczniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych będących partnerami w projekcie.
 • Zakup pozostałego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla podmiotów będących partnerami w projekcie niezbędnego do realizacji usług medycznych świadczonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem.
 • Modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych.