Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Otępienie – temat znany i nieznany”, które odbędzie się 15 marca 2018 r. w SKK w Bydgoszczy.

Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które poświęcone będzie specyfice chorób otępiennych oraz możliwościom terapeutycznym poprzez fizjoterapię chorego.

I Forum Seniora „Gazety Pomorskiej” już za nami. Tłumy osób przy stoiskach wystawienniczych, pełna sala słuchaczy podczas wykładów – widać, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i są potrzeby oraz oczekiwania na kolejne tego typu spotkania.

 Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Otępienie – temat znany i nieznany”, które poświęcone będzie specyfice chorób otępiennych, zastosowaniu działań profilaktycznych oraz postrzeganiu swojej choroby przez samego chorego.

Za nami kolejna edycja spotkań świadomościowych pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani z przyczynami chorób otępiennych, zalecanym sposobem odżywiania oraz wpływem aktywności fizycznej i umysłowej na życie chorych.

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Panią Aleksandrą Pauszek – psychologiem, wykładowcą akademickim, koordynatorką merytoryczną projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” na temat problematyki chorób otępiennych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które odbędzie się 26 lutego 2018 r. w SKK w Bydgoszczy.

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań świadomościowych pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które poświęcone będą rozwiązaniom praktycznym w zakresie profilaktyki i leczenia chorych z otępieniami.

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego tematyce pomocy i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym. W materiale poruszane są kwestie odpowiednich metod opieki oraz rozwiązań na rzecz opiekunów, by jak najlepiej wypełniali swoje obowiązki wobec bliskich.