Od kwietnia br. w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej zostanie uruchomionych 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje m.in. o formach i możliwościach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej.

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia” trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.

W ostatnich dniach w radiu GRA pojawiła się audycja poświęcona działaniom i rodzajom wsparcia w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego tematyce pomocy i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym. W materiale poruszane są kwestie odpowiednich metod opieki oraz rozwiązań na rzecz opiekunów, by jak najlepiej wypełniali swoje obowiązki wobec bliskich.