Dnia 15 września br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, odbyło się wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

Dnia 21 1ipca br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, odbył się koncert zespołu Half Light.

Dnia 11 lipca br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, gościliśmy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” Fundacji im. Brata Alberta w Nieszawie.

Czerwiec dla podopiecznych Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy obfituje w różne wydarzenia sportowe. Grupa mężczyzn z Ukrainy miała okazję wziąć udział w XII Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy mieliśmy ogromną przyjemność gościć zagranicznych darczyńców, Marię i Juliana Sternów. Była to już druga ich wizyta, odkąd mieszkańcy Domu dziecka i internatu w Międzybożu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, zostali otoczeni opieką przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Osoby z niepełnosprawnościami przebywające w Punkcie opieki przygotowują się do Wielkanocy. Pod okiem terapeutów tworzą kolorowe prace, które będą zdobiły pokoje podopiecznych w świątecznym czasie.

Dnia 29 marca br. w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca XI Marszałkowski Bal Dobroczynny, podczas którego zbierano środki dla osób potrzebujących. Część dochodu z tego wydarzenia trafiła na ręce dyrektora Adama Szponki, zastępcy dyrektora Sylwii Stecyk-Brochockiej oraz kierownika Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Anny Lemańskiej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, w dalszym ciągu obejmuje opieką osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych w marcu 2022 roku zostały przewiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zapewnić odpowiednią pomoc tej szczególnej grupie mieszkańców, ROPS zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obejmując pomocą osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, nie zapomina o świętowaniu ważnych wydarzeń. W związku z tym mieszkańcy Punktu opieki chętnie wzięli udział m.in. w imprezie andrzejkowej oraz spotkaniu mikołajkowym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dalszym ciągu obejmuje pomocą obywateli z niespełnosprawnościami z Ukrainy. Oprócz całodobowej opieki zespołu specjalistów, podopieczni przebywający w Punkcie opieki mają zapewnione zajęcia aktywizujące.