W dniu 15 czerwca 2019 r. w Toruniu w Hali Sportowo-Widowiskowej ARENA Toruń przy ul. Bema 73-89, odbędzie się Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy dla wychowanków pieczy zastępczej.

Piknik organizowany przez Samorząd Województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca w Warszawie jest odpowiedzią na potrzeby wychowanków domów dziecka, a także rodzinnych form pieczy zastępczej, stojących przed koniecznością wyboru nowej ścieżki szkolnej lub zawodowej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzic na Zastępstwo – Miłość na zawsze” i ma na celu zapewnienie lepszego startu w dorosłość usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
 

 

  

Celem imprezy jest prezentacja oferty edukacyjnej oraz firm stanowiących potencjalnych pracodawców dla usamodzielnianej młodzieży. Zaprezentują się m.in. szkoły, uczelnie oraz firmy, które przedstawią młodzieży możliwości dalszego kształcenia oraz różne ścieżki rozwoju zawodowego. Organizowany Piknik dla młodzieży to szansa na aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

Przewidywana liczba uczestników to ok. 1000 osób.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do udziału w tym wydarzeniu.

 

Chcesz być z nami, zgłoś się!!!

 

Do pobrania: