Przypomnijmy:

22 września 2016 r. – ROPS w Toruniu z 23 partnerami podpisał umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 października 2016 r. – Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto do realizacji projekt „Rodzina w Centrum”

Projekt ruszył pełną parą!

W 23 powiatach i miastach na prawach powiatów trwają intensywne prace nad uruchomieniem Centrów Wsparcia Rodzin. Remontowane i przystosowywane są pomieszczenia na potrzeby Centrów, tak, aby w niedługim czasie mogły przyjąć już pierwsze rodziny i osoby potrzebujące wsparcia. Pierwszych gości w Centrach spodziewamy się już w listopadzie.

 

 

 

 

PCPR Grudziądz

 

PCPR Świecie

 

PCPR Wąbrzeźno

 

MOPR Włocławek