1. Projekt RWC3 realizowany jest w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń. Fundacja jest autorem nowatorskiego modelu pracy z rodziną i dzieckiem z syndromem FASD, co jest wartością dodaną w projekcie i ma na celu poniesienie efektywności działań realizowanych na rzecz rodzin i dzieci z syndromem FASD w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Fundacja realizowała będzie zadanie: DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE W OBSZARZE ZABURZEŃ FASD w ramach którego zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
  • 100 Diagnoz, dla 100 dzieci w kierunku syndromu FASD, w formie: 3-dniowego pobytu dziecka z rodzicami/opiekunami, min. 8 godz. zajęć terapeutycznych bezpośredniej indywidualnej pracy specjalistów FASD/terapeutów, a także opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń. Pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną.
  • Programy terapeutyczne: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, min. 22 godz. zajęć terapeutycznych – bezpośredniej indywidualnej pracy specjalistów FASD/terapeutów, a także opracowanie indywidualnych programów usprawniania/rehabilitacji dla każdego dziecka, w oparciu o diagnozę, opracowany przez zespół specjalistów, przekazanie i omówienie programu, instruktaż dotyczący zaleceń. Łącznie 68 pobytów terapeutycznych 5-niowych dla 68 dzieci /rodzin zrekrutowanych regionu. Fundacja zapewni specjalistów kadrę merytoryczną, w tym: psychologa, 2 terapeutów, 2 pedagogów, pedagoga- oligofrenopedagog, logopedę, rehabilitanta, neurologa dziecięcego, pracownika kluczowego posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz  doświadczenie w obszarze pracy z dziećmi z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu.
  • W ramachspotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej Fundacja „Daj Szansę” zrealizuje 15 jednodniowych kompleksowych spotkań dla ok. 15 os. każde z zakresu FASD skierowanych m. in. do rodzin zastępczych, przedstawicieli pcpr i ops, służących interdyscyplinarnemu podejściu do tematyki FASD, zmierzające do nawiązania szerokiej współpracy wszystkich podmiotów, w tym: m. in.: rodzin zastępczych oraz pracowników instytucji pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli wspierających rozwój wychowawczy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz służb medycznych w celu wspierania rodziców w tym zastępczych i opiekunów oraz dzieci i młodzieży borykającej się z problemem FASD.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [pdf, 305KB] działań Fundacji.