FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy (zespół FAS)

 

Płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS (ang. FetalAlcoholSyndrome) to najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę alkoholu w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy (FAS), ale już jednorazowe picie alkoholu może wywołać FAE, czyli lżejszą odmianę FAS.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) występuje w wyniku nagminnego spożywania alkoholu przez przyszłą matkę. Nie ma jednak dokładnych danych, jaka ilość alkoholu wywołuje tę chorobę. Rzadkie picie alkoholu może wywołać FAE (FetalAlcoholEffects) – dziecko ma wtedy takie same symptomy jak w przypadku FAS, lecz o mniejszym natężeniu. U dzieci kobiet ciężarnych pijących alkohol okazjonalnie mogą pojawić się natomiast symptomy FAS związane wyłącznie ze sferą umysłową (objawy fizyczne nie występują).

To jedna z niewielu chorób wrodzonych dziecka, na którą matka ma całkowity wpływ: by dziecko nie cierpiało z powodu alkoholowego zespołu płodowego, wystarczy po prostu nie pić alkoholu. Tylko tyle. Warto wziąć to sobie do serca.

OBJAWY FAS (FetalAlcoholSyndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy)

 • niski wzrost i małogłowie
 • dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym, oczy dziecka osadzone są szeroko – tak, że nasada nosa sprawia wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej jest krótki i zadarty, rynienka podnosowa słabo zaznaczona (lub nie ma jej w ogóle), górna warga jest bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą jest dłuższa niż zwykle, uszy są nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami, owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie)
 • wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego)
 • problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia
 • zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu)
 • anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych
 • podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból
 • nadpobudliwość
 • problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy)
 • zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu)
 • niekontrolowane napady złości, agresja
 • skłonność do uzależnień
 • skłonności depresyjne i lękliwość

 

Wtórne objawy FAS

Objawy wtórne występują u starszych dzieci i osób dorosłych, a obejmują takie zachowania i cechy, jak:

 • lęk
 • złość
 • wycofanie
 • gwałtowność
 • zamknięcie się w sobie
 • kłamstwa
 • ucieczki z domu
 • problemy szkolne
 • przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy
 • bezrobocie
 • bezdomność
 • zależność od innych
 • depresja
 • samookaleczanie się
 • kłopoty z prawem
 • tendencje samobójcze

Na wystąpienie objawów wtórnych ma wpływ środowisko i sposób postępowania z dzieckiem. Jeśli FAS zostanie wcześnie wykryte, dziecko będzie prawidłowo leczone i zostanie otoczone właściwą opieką rodzicielską i psychologiczną, tym skrajnym zachowaniom można zapobiec. Takie dziecko może wyrosnąć na spełnionego, szczęśliwego człowieka. Jednak osiągnięcie tego będzie dla niego trudniejsze niż dla osób zdrowych.

 Informacja pochodzi ze strony: https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-dziecko/przebieg-ciazy/plodowy-zespol-alkoholowy-fas-objawy-aa-QSyJ-oiek-rbjX.html