W dniu 07.11.2018r. uczestnicy Młodzieżowych Centrów we Włocławku II i V wraz z wychowawcami wzięli udział w XXIX RAJDZIE Z LATARKAMI z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Włocławskiego PTSM .

Głównym celem rajdu było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto udział w tym wydarzeniach miał na celu poznanie walorów krajobrazowych okolic Włocławka, propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży oraz ukazanie młodzieży możliwości spędzenia wolnego czasu. Rajd zakończył się ogniskiem z kiełbaskami oraz rozdaniem dyplomów. Trasa rajdu: Włocławek – Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego – Most stalowy im. Edwarda Śmigłego – Rydza – Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Willowa – taras widokowy – Pomnik Obrońców Wisły 1920 (ognisko) – Włocławek – 8 km.

 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.