W imieniu organizatora, Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka, dziękujemy za ogromne zainteresowanie konferencją na temat wspierania i resocjalizacji nieletnich, organizowaną w ramach projektu ,,Trampolina 3” w dniach 30.11-01.12.2023 r. Jednocześnie informujemy o wyczerpaniu limitu miejsc i zakończeniu rejestracji na wydarzenie.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka zaprasza na konferencję metodyczną w ramach projektu ,,Trampolina 3, organizowaną w dniach 30.11-01.12.2023 r. w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach. Wydarzenie skierowane jest do kuratorów sądowych, zarówno zawodowych jak i społecznych, pedagogów i dzielnicowych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dotyczyć będzie wspierania i resocjalizacji nieletnich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu ,,Trampolina 3” organizuje konferencję metodyczną poświęconą wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Uczestnicy z Młodzieżowych Centrów chętnie korzystają z alternatywnych form spędzania czasu wolnego w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą zdrowiu psychicznemu młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych.

1 kwietnia 2023 r. na Strzelnicy Godawach odbyło się integracyjne spotkanie uczestników Młodzieżowych Centrów z Barcina, Inowrocławia i Bydgoszczy w ramach projektu Trampolina 3. Uczestnicy przybyli na zaproszenie MC w Barcinie, które było organizatorem profesjonalnych zawodów strzeleckich.

14 marca 2023 r. odbyła się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Do 20 marca 2023 r. do godziny 14.00 potrwa nabór uczestników do nowopowstających Młodzieżowych Centrów w Radziejowie oraz Lipnie w ramach projektu pn. „Trampolina 3”.

Do 3 marca 2023 r. do godziny 12.00 potrwa nabór uczestników w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w ramach projektu pn. „Trampolina 3”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą pracy z nieletnim i jego otoczeniem.