Już w najbliższy piątek tj. 10.06.2022 roku, na Stadionie Miejskim w Toruniu, zorganizowany zostanie cykliczny turniej „Dzień sportu – Trampolina 3”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu chciałby serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji metodycznej zrealizowanej w dniach 25-26 maja 2022 r.

Wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Dziecka, z radością chcielibyśmy poinformować o organizowanym przez nas Dniu Sportu, który odbędzie się 10.06.2022 r. o godzinie 10:00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu przy ul. gen. J. Bema 23/29. Wszystkich uczestników projektu pn.: „Trampolina 3” serdecznie zapraszamy!

Łącznie 40 osób z Młodzieżowych Centrów, pod czujnym okiem opiekunów, brało udział w warsztatach o charakterze resocjalizacyjno-terapeutyczno-edukacyjnym. Wyjazd spełnił oczekiwania nie tylko uczestników, ale i nasze. Sygnały jakie otrzymaliśmy od dzieci i młodzieży są bardzo pozytywne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Uczestnicy projektu aktywnie spędzają okres przedświąteczny w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

W projekcie Trampolina 3 organizowane są prace wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych. W zależności od potrzeb i specyfiki okolicy, młodzież angażuje się w różne zajęcia, które uczą ją współdziałania w grupie, na rzecz innych. 

W ramach projektu Trampolina 3 w Młodzieżowych Centrach systematycznie realizowane jest szerokie wsparcie społeczne i zawodowe. 150 uczestników korzysta m.in. z wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym doradcy zawodowego.

Młodzieżowe Centra, jak co tydzień, realizują swoje programy zajęć. Specjaliści edukują, resocjalizują i udzielają wsparcia dla 150 osób – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Po feriach Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny tydzień atrakcyjnych zajęć.