Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom w każdym tygodniu proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które  wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

W ramach projektu „Trampolina 3”, 150 uczestników z 15 Młodzieżowych Centrów korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Młodzież, wyjeżdżąc do teatrów, kin, parku trampolin i na wystawy  pod opieką wychowawców uczy się funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Wyjścia stanowią alternatywę dla zamkniętych środowisk, w których młodzież funkcjonuje na co dzień.

W ramach projektu „Trampolina 3”, młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczy w zajęciach dziennikarsko-fotograficznych i żywieniowych.

Uczestnicy projektu „Trampolina 3”, łącznie z dziewięciu Młodzieżowych Centrów:
z Grudziądza, Włocławka, Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Torunia oraz Rypina, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych wzięli udział we współzawodnictwie paintballowym. 

W sierpniu ruszyła I edycja projektu „Trampolina 3”.

Do 13 sierpnia potrwa nabór uczestników do I edycji projektu pn. „Trampolina 3”.