Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Trwa II edycji projektu „Trampolina”. W 22 Młodzieżowych Centrach działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są zajęcia dla nowoprzyjętych grup. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poznaje alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Od września bieżącego roku zorganizowano już wyjazdy do kina, parku linowego czy pokoju zagadek.

W sierpniu bieżącego roku osoby uczęszczające do Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach  projektu „Trampolina” przystąpiły do udziału w kursach zawodowych podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje.

W ramach działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano turniej piłkarski.

Szymon Marciniak, Tomasz Kłos, Stefan Majewski, Piotr Świerczewski to gwiazdy polskiej piłki nożnej, które spotkały się z uczestnikami projektu „Trampolina” podczas  turnieju TRAMPOINA CUP we Włocławku w dniu 29.09.2017 r. na stadionie miejskim.

W dniu  29 września 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” na Stadionie Miejskim we Włocławku odbędzie się turniej piłkarski TRAMPOLINA CUP. uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego, będą mieli możliwość poznania zasad gry fair play i „zdrowej” rywalizacji, spotkań z ciekawymi ludźmi.  Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i uczestniczek będzie Mecz drużyny Osobistości: Świata Sportu, Biznesu, Polityki z drużyną TVP Bydgoszcz. W trakcie trwania imprezy przewidziano blok animacji i zabaw rekreacyjno-sportowych, zajęcia ZUMBY, konkursy sprawnościowe oraz małe gry.

Rozpoczynamy nabór do II edycji projektu Trampolina!

  • Jesteś osobą objętą sądowym środkiem wychowawczy np. nadzorem kuratora, nadzorem odpowiedzialnym rodziców lub opiekuna lub innym? Chcesz uzyskać pomoc specjalistów? Wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, kursach, szkoleniach?
  • Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka wobec którego zastosowano sądowy środek wychowawczy? Potrzebujesz porady, wsparcia w zakresie wychowania dziecka. Chcesz odbudować swoje relacje z dzieckiem?

Pomożemy!

W dniu  1 lipca 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” odbył się Turnieju piłki nożnej w Zbrachlinie. Przedstawiciele Młodzieżowych Centrów w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego mieli możliwość poznać zasady fair play i „zdrowej” rywalizacji.  Nasi uczestnicy nauczyli się, że fair play jest normą wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.

Uczestnicy projektu „Trampolina” z Młodzieżowego Centrum w Lipnie zostali zgłoszeni do udziału w Gminnym Otwartym Konkursie „Wiła Wianki tam nad Wisłą w Dolinie” ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Czyż-nie”, Urzędem Gminy oraz Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD.

W dniach 20 i 27 maja 2017 r. oraz 3 czerwca 2017 młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczyła w wyjazdach do Prądek k. Bydgoszczy gdzie w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego miała możliwość skorzystania z ciekawych atrakcji takich  jak: Tunel aerodynamiczny, nurkowanie, ludzka proca, paintball i kajaki. W trakcie wyjazdu uczestnicy spotkali się także z Radnym Gminy Białe Błota, który opowiedział o miejscu, historii regionu oraz o województwie kujawsko-pomorskim.

W Młodzieżowych Centrach nasi uczestnicy biorą udział m.in. w zajęciach z socjoterapeutą, psychologiem, w terapii grupowej, które rozwijają zainteresowania, pobudzają do aktywność, kształtują umiejętność współpracy lub pomocy innym. Młodzież podczas zajęć poznaje właściwe postawy oraz uczy się odpowiedzialności za realizację powierzonego zadania. Tematyka realizowana na zajęciach pozwala wykształcić oraz rozszerzyć zachowania społecznie akceptowalne.