Zakończyliśmy realizację działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację wyjazdów resocjalizacyjnych dla podopiecznych pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami, w ciągu dwóch trzydniowych wyjazdów, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia.

Po zrealizowanych we wcześniejszym okresie kursów podnoszących kompetencje dla otoczenia uczestników z MOW/MOS w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, tj.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom I oraz II, Dialogu motywującym czy Reżyserii Dźwięku poziom I oraz II, niedawno zakończyliśmy kursy dla kolejnej grupy wychowawców i nauczycieli. Jedenaścioro uczestników otrzymało dyplomy ukończenia kursu Produkcja audio-wideo, natomiast siedmioro kursu Dialog motywujący.

 

Zakończyliśmy kursy zawodowe realizowane w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Wszystkich 25 uczestników projektu - podopiecznych z MOS w Szerzawach, MOW w Kruszwicy, MOW w Bielicach, MOW w Strzelnie oraz MOW we Włocławku uzyskało certyfikaty kwalifikacji zawodowych.

„Wiara jest najlepszą rzeczą, jaką możesz mieć” – ta maksyma, choć wypowiedziana wieki temu, nigdy nie traci swojej świeżości. Wraz z naszymi partnerami w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, mamy zaszczyt wspierać podopiecznych z pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii już trzy lata. Widzimy, że nasza wizja i plan jaki założyliśmy, pomimo wielu trudności związanych z pandemią, prowadzą nas do upragnionego celu. Każdego roku uczestniczki oraz uczestnicy naszego projektu mierzą się z urozmaiconym pakietem wyzwań i kolejny raz stają na wysokości zadań jakie im powierzyliśmy.

Statuetka

W dniach 16 - 18 września 2020 r. odbył się XI KONGRES KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. Jak co roku organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Do 27 września potrwa nabór uczestników do III edycji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację II edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatni piątek zakończyła się druga część kursów zawodowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Pięć wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy miało możliwość uczestniczyć w kursie zawodowym pn.: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera”. Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, kurs kompleksowo zorganizował Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza część kursów zawodowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.