Od dnia 1 października 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizujemy drugą edycję projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. W ramach wsparcia uczestnicy naszego projektu podejmują się kompleksowych zadań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową. Plan jest nadwymiar ambitny - jak najlepsze przygotowanie podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do prawidłowego pełnienia ról w społeczeństwie. Cały czas staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i wprowadzamy nowe formy zajęć, które dadzą im jeszcze więcej narzędzi do lepszego startu w nowym, dorosłym życiu. Składają się na to m.in.: działania zmniejszające wykluczenie cyfrowe czy zewsząd chwalone warsztaty racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym.

W dniach 7-8 października 2019 roku w Hotelu Filmar w Toruniu zorganizowano konferencję metodyczną dla zespołów wychowawczych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, biorących udział w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na organizowaną konferencję metodyczną.

Do 27 września potrwa nabór uczestników do II edycji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację I edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku uczestniczący w projekcie pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy!”, w ramach działań rozwijających umiejętności specjalistyczno–techniczne: renowacja mebli, przywracają do życia stare, zniszczone przedmioty.

Realizując projekt dla osób młodych, mocno doświadczonych przez los, każdego dnia stoimy przed nowymi wyzwaniami. Pokazujemy młodzieży alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,  staramy się umożliwiać rozwój pasji i zainteresowań. Przykładem takich działań jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach, gdzie Pani Dyrektor Dorota Andrzejkiewicz, prezentuje literackie dokonania jednego z uczestników projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

W ramach projektu "Wykluczenie nie ma MOWy!", dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy uczestniczą w zajęciach fotograficzno- astronomicznych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania naukami ścisłymi.

W minioną sobotę w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” rozpoczęto realizację kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, skierowanego do nauczycieli z MOW/MOS. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, po raz pierwszy w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, realizowane są autorskie zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym.